Phòng khám đa khoa Loukas có các thầy thuốc uy tín và kinh nghiệm từ nhiều nguồn khác nhau ở các bệnh viện lớn, vừa giỏi chuyên môn vừa có tấm lòng và trách nhiệm với người bệnh
Nguyễn Khắc Hoàng iconpluss

Cố vấn chuyên môn Điện quang can thiệp

Ng. Thành Tung Ái Quốc iconpluss

Chuyên khoa mắt

Đào Ty Tách iconpluss

Bác sĩ chuyên khoa Nội

Nguyễn Vĩnh Thanh iconpluss

Chuyên khoa Tai Mũi Họng

Bùi Khánh Linh iconpluss

Chuyên khoa Sản Phụ

Võ Thị Ninh iconpluss

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Trần Quý Tường iconpluss

Bác sĩ Chuyên khoa Ngoại

Nguyễn Thị Thu Thảo iconpluss

Bác sĩ Chuyên khoa Sản Phụ

Đỗ Thái Long iconpluss

Bác sĩ Chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Nguyễn Nguyên Giáp iconpluss

Bác sỹ Chuyên khoa Ngoại

Bùi Thị Lan Phương iconpluss

Bác sỹ Chuyên khoa Mắt

* Website cung cấp nội dung thông tin tham khảo, hiệu quả hỗ trợ điều trị phụ thuộc vào thể trạng từng người.
ll-ic1 fthot-dlic1 Đặt lịch