Chính sách

04/07/2023

loukas

Cảm ơn quý khách đã truy cập vào Website của Phòng khám Đa khoa Loukas. Chúng tôi hiểu rằng sự an tâm của tất cả khách hàng trong việc lưu trữ và bảo mật dữ liệu cá nhân là rất quan trọng. Chính vì vậy chúng tôi cam kết sẽ bảo mật dữ liệu cá nhân của người bệnh/khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để mọi thông tin người bệnh/khách hàng cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.

Chính sách bảo mật này sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, lưu trữ, sử dụng và bảo mật dữ liệu của người bệnh/khách hàng trong quá trình sử dụng. Chính sách bảo mật có thể thay đổi, bổ sung trong từng thời điểm để phù hợp với sự phát triển dịch vụ cũng như sự thay đổi của hệ thống pháp luật liên quan. Việc thay đổi sẽ có hiệu lực ngay từ khi được đăng tải lên Website, người bệnh/khách hàng vui lòng luôn kiểm tra để nhận được thông tin chính xác nhất.

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Khi đăng kí đặt lịch khám, đặt câu hỏi tư vấn trực tiếp từ bác sỹ, yêu cầu bệnh viện gọi lại hoặc góp ý v.v. người bệnh/khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như địa chỉ mail, số điện thoại, họ tên… Tất cả sẽ được thực hiện bằng cách ghi nhận, lưu giữ lại thông tin vào cơ sở dữ liệu của hệ thống Phòng khám.

Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin người bệnh/khách hàng đã cung cấp để tư vấn, cung cấp các dịch vụ theo thông tin theo yêu cầu của người bệnh/khách hàng.

Chúng tôi cũng sử dụng những thông tin của bạn cung cấp để nâng cao chất lượng dịch vụ của bệnh viện, cải thiện bố cục và nội dung trang web cho phù hợp với người dùng, nhận diện khách vào web, gửi những thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ đến cho bạn.

Nếu không muốn nhận thông tin từ phía chúng tôi, bạn có thể từ chối bất cứ lúc nào.

2. BẢO MẬT

Để sẽ bảo mật dữ liêụ khách hàng, an toàn dữ liệu là trên hết. Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kĩ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập trái phép, hoặc tiêu hủy, làm hư hại dữ liệu của bạn.

Các dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ trên máy chủ an toàn, tập trung, áp dụng đầy đủ công tác sao lưu và mã hóa dữ liệu. Nhân viên quản trị dữ liệu và các nhân viên liên quan chỉ được truy cập theo quyền hạn và phải tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu về bảo mật.

Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

3. CHIA SẺ THÔNG TIN

Phòng khám Đa khoa Loukas hiểu rằng thông tin người bệnh/khách hàng là một phần rất quan trọng trong việc phát triển dịch vụ vì vậy chúng tôi cam kết không bán, trao đổi thông tin người bệnh/khách hàng cho một bên thứ 3 nào khác. Trừ những trường hợp sau, thông tin của người bệnh/khách hàng có thể được chia sẻ cho bên thứ 3:

– Có sự đồng ý chia sẻ của người bệnh.

– Khi có sự yêu cầu của cơ quan pháp luật có thẩm quyền và việc này là cần thiết, phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý.

– Khi những thông tin đó cần cung cấp để thực hiện việc bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi, của người bệnh, cá nhân/tổ chức khác có liên quan trong việc trao đổi thông tin để phòng chống gian lận và giảm rủi ro.

– Khi những thông tin đó cần cung cấp để đối chiếu hoặc làm rõ thông tin với bên thứ ba để bảo đảm sự chính xác thông tin.

4. QUYỀN LỢI NGƯỜI BỆNH

Người bệnh/khách hàng có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót về dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị dịch vụ.

Phòng khám Đa khoa Loukas xin trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi!

Đánh giá bài viết
* Website cung cấp nội dung thông tin tham khảo, hiệu quả hỗ trợ điều trị phụ thuộc vào thể trạng từng người.
ll-ic1 fthot-dlic1 Đặt lịch