4 (2)
BS

Nguyễn Vĩnh Thanh

Chuyên khoa Tai Mũi Họng
 • GIỚI THIỆU:

  Lĩnh vực chuyên môn: Tai Mũi Họng
  Số năm kinh nghiệm: 35 năm
  Điểm mạnh chuyên môn:  tầm soát, phát hiện, điều trị các bệnh lý Tai Mũi Họng

 • HỌC VẤN:

  1990: Y đa khoa hệ Nội – Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh
  1992 – 1993: học chuyên khoa Tai Mũi Họng – Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

  1994: học Phẫu thuật nội soi – Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

   

 • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  2010 – 2015: Phó Giám Đốc chuyên môn – Phòng khám Đa khoa Tâm Đức
  2015 – 2020: Giám Đốc  – Phòng khám Đa khoa Đại Việt
  2020 – nay: Giám Đốc phụ trách chuyên môn kỹ thuật – Phòng khám Đa khoa Loukas

Hình ảnh hoạt động
* Website cung cấp nội dung thông tin tham khảo, hiệu quả hỗ trợ điều trị phụ thuộc vào thể trạng từng người.
ll-ic1 fthot-dlic1 Đặt lịch