Đoàn khám thiện nguyện

Chuyến tàu sức khỏe lan tỏa yêu thương đến Giáo xứ Lạng Sơn
Loukas tổ chức chương trình “Chuyến tàu sức khỏe” tại Nhà nguyện Camelo
* Website cung cấp nội dung thông tin tham khảo, hiệu quả hỗ trợ điều trị phụ thuộc vào thể trạng từng người.
ll-ic1 fthot-dlic1 Đặt lịch